WELL CAMP. Կանանց ձեռներեցության և առաջնորդության ուսումնական ճամբար

08/12/2021

Քաղաքային պլանավորման հեռանկարները Դիլիջանում

01/10/2021

ԵՄ «Տեղական դերակատարների զորեղացում հանուն զարգացման Լոռու և Տավուշի մարզերում»

01/06/2021

«Հաշվետու համայնք, իրազեկ քաղաքացի»

10/05/2021

ՏԺԴ․ Տեղական Ժողովրդավարության Դպրոց 2021

01/12/2020

ԴԱՏԱ-տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար

11/08/2020