«Հաշվետու համայնք, իրազեկ քաղաքացի»

10/05/2021

ԴԱՏԱ-տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար

11/08/2020

ԱԳԱԹԵ

ԱԳԱԹԵ

01/11/2019

ՌԵԿՈՐԴ

ՌԵԿՈՐԴ

01/12/2018

ՍՄԱՐԹ Կաֆե

01/02/2018