Իմ այլընտրանքային կարիերան

01/11/2022

Համայնքային աղքատության հաղթահարում. կիրառական մոտեցումներ

01/10/2022

Էկոմիջանցքների ձևավորման և կայուն զարգացման ծրագիր

01/09/2022

ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՎ ԿՈՎԿԱՍԸ․ ԹՈՂԱՐԿՈւՄ 8

01/09/2022

ՁԳՏՈւՄ ավելի լավ ապագայի

01/01/2022

ԵՄ «Տեղական դերակատարների զորեղացում հանուն զարգացման Լոռու և Տավուշի մարզերում»

01/06/2021