Skip to main content

ՄԻՋՈՑԱՌՈւՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կնետրոն» ՀԿ-ն պարբերաբար իրականացնում է տարբեր բնույթի և մասշտաբների միջոցառումներ՝ միջազգային թրեյինգներ, համաքաղաքային տոներ, ցուցահանդես-վաճառքներ և այլն: Ներկայացնում ենք ԴԵՀԿ-ի միջոցառումների կազմակերպման հետևյալ ծառայությունները՝

 • Հրավիրված մասնակիցների միջազգային և ներքին ճամփորդությունների կազմակերպում
 • Գործընկեր կազմակերպության անձնակազմի համար միջազգային և ներքին ճամփորդությունների կազմակերպում
 • Վիզայի ձևակերպման կազմակերպում
 • Առողջության, դժբախտ պատահարի և կյանքի ապահովագրության կազմակերպում
 • Հրավիրատոմսերի պատրաստում և տարածում
 • Մասնակիցների օնլայն գրանցում
 • Ճամփորդական ծախսերի փոխհատուցում
 • Հյուրանոցի ամրագրում
 • Օրապահիկի վճարում
 • Օրապահիկի վճարում գործընկեր կազմակերպության անձնակազմին
 • Քեյթրինգ (Ճաշի, կոկտեյլի, նախուտեստների և սուրճի ընդմիջմանկազմակերպում)
 • Միջազգային և ներքին ուղևորությունների կազմակերպում
 • Տեղական ուղեկցորդների ծառայություն
 • Համաժողովի դահլիճի ամրագրում և վարձակալություն
 • Համաժողովի սարքավորումների ապահովում
 • Համաժամանակյա և հաջորդական թարգմանություն
 • Գրավոր թարգմանչական ծառայություններ
 • Անվանանշանների (բեդջ) պատրաստում
 • Անվան ցուցանակների, համաժողովի փաթեթների և այլ ցուցանակների պատրաստում
 • Բրոշյուրների, բուկլետների և պրեզենտացիաների պատրաստում
 • Լուսանկարչական ծառայություններ
 • Քննարկումների մոդերացիա
 • Օժանդակություն փաստաթղթային աշխատանքներին
 • Հաշվետվությունների պատրաստում

ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ (ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ)

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կնետրոն» ՀԿ առաջարկում է հետևյալ թեմաներով դասընթացներ, գործիքակազմեր, որոնք կօգնեն թե՛ ՔՀԿ-ներին, և թե այլ ձեռնարկություններին բարելավելու իրենց գործունեությունը՝

 • Ռազմավարության մշակում
 • Ֆոնդահայթայթում
 • Ծրագրի կառուցվածքի նախագծում
 • Ծրագրի առաջարկի կազմում
 • Ծրագրի կառավարում
 • Ծրագրի գնահատում
 • Դրամաշնորհների կառավարում
 • Արդյունավետ հաղորդակցություն
 • Թիմի կառուցում
 • Առաջնորդություն
 • Մտագրոհ
 • Երիտասարդների կողմից դրամաշնորհների կառավարում
 • Երիտասարդների կարիերայի զարգացում
 • Երիտասարդական առաջնորդություն
 • Կամավորություն և քաղաքացիական նախաձեռնություն
 • Համայնքահեն ֆոնդահայթայթում
 • Համայնքի նախադրյալների և կարիքների քարտեզագրում
 • Համայնքային նորարարություն
 • Սոցիալական ձեռներեցություն

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կնետրոն» ՀԿ հանդիսանալով  Եվրոպական կամավորական ծառայության  /EVS/ հյուրընկալող և ուղարկող՝ ակրեդիտացիա ունեցող կազմակերպություն, կարող է իրականացնել հետևյալ ծառայությունները՝

 

 • Ուղարկել հայ կամավորներին Եվրոպա /EVS/
 • Հյուրընկալալ եվրոպացի կամավորներին /EVS/
 • Կազմակերպել Միջազգային թրեյինինգներ
 • Կազմակերպել փոխանական ծրագրեր
 • Ուղարկել հայ կամավորներին մասնակցելու թրեյինգների և փոխանակման ծրագրերի

ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
 • Խոսակցական անգլերենի դասընթացներ
 • Գերմաներենի դասընթացներ սկսնակների համար
 • Խոսակցական գերմաներենի դասընթացներ
 • Եվրոպական ակումբներ /յուրքանչյուր շաբաթ ներկայացվում է մեկ եվրոպական երկիր, իր մշակույթով, պատմությամբ, աշխարհագրությամբ, խոսհանոցով և այլն/
 • Կարուձևի գործնական պարապմունքներ