Skip to main content

«ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2008թ սեպտեմբերին Դիլիջան քաղաքում։ Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել համայնքի զարգացմանը երիտասարդ կանանց և տղամարդկանց կարողունակությունների զարգացման ու զբաղվածության ապահովման միջոցով:

Առաքելություն

Նպաստել համայնքի զարգացմանը երիտասարդ կանանց և տղամարդկանց կարողունակությունների զարգացման ու զբաղվածության ապահովման միջոցով:

Հիմնարար արժեքներ

- Արդարություն
- Թափանցիկություն
- Ստեղծարարություն
- Նվիրվածություն
- Պատասխանատվություն

Հիմնական ռազմավարական ուղղություններ

- Սոցիալական ձեռնարկատիրություն
- Զբոսաշրջություն
- Երիտասարդական աշխատանք