Skip to main content

Ինչպես համավարակից առաջ, այնպես էլ համավարակի պայմաններում, ԴԵՀԿ ՀԿ թիմը շարունակաբար իրականացրել է «Երիտասարդների կարողությունների զարգացում գյուղական զարգացման համար» (RECORD) ծրագրով նախատեսված աշխատանքներ։

Անընդհատ փոփոխվող աշխարհում ձեռնարկատիրական կրթության և ուսուցման ոլորտն ավելի ու ավելի բազմազան է դառնում, առաջ են գալիս նոր հայեցակարգեր և մոտեցումներ։ RECORD թիմի և ձեռնարկատիրական կրթության փորձագետների հետ միասին ունեցանք մեծ ներդրում՝ առաջարկելով փորձահեն և իրավահեն ոչ ֆորմալ կրթության վրա հիմնված մոտեցում։

Ստորև կարող եք ծանոթանալ ձեռնարկատիրական կրթության ձեռնարկին։