Skip to main content
ԱԳԱԹԵ ծրագրի շրջանակներում Բելառուսում և Հայաստանում իրականացվում են սեմինար-աշխատարաններ ուղղված երիտասարդների ձեռներեցության կարողությունների զարգացմանը։
Սույն թվականի հունիսի 23-ին Բելառուսի Պինսկ քաղաքում իրականացվեց ևս մեկ աշխատարան, որին մասնակցեցին 18-30 տարեկան տեղացի ակտիվ երիտասարդներ։
Աշխատարանը համակագվել է Վիկտորյա Ռադչուկը՝ Բրեստի Տեղական Տարածաշրջանային Զարգացման Հիմնադրամի տնօրեն, և Սերգեյ Դուլևիչը՝ Բրեստի Տեղական Տարածաշրջանային Զարգացման Հիմնադրամի Ծրագրի ղեկավար։
ԱլԳ յուրաքանչյուր երկրում նախատեսվում է իրականացնել աշխատարանները այնպիսի վայրերում, ինչպիսիք են երիտասարդական կենտրոնները, համալնսարանները, դպրոցները և քոլեջները։
Աշխատարանների նպատակն է երիտասարդների մոտ զարգացնել ձեռներեցական կրթությունը արդի խաղային մեթոդներով։ ԱԳԱԹԵ խաղերը գործնական օրինակ կծառայեն խաղային մեթոդների կիրառման համար։