Skip to main content

 

Ծառայության անվանում՝  «Երիտասարդների ինքնազբաղվածության և այլընտրանքային զբաղվածության միջազգային փորձի հետազոտություն՝ Ռումինիայի և Էստոնիայի օրինակով»

Ծառայության  ժամանակը՝  Երեք ամիս, 2022 թ․ հոկտեմբերի 25-դեկտեմբերի 26 ,

Դիմելու վերջնաժամկետը՝    20 հոկտեմբեր, 2022 թ․

Իրականացման վայրը՝          ք․Դիլիջան, Տավուշի մարզ, ՀՀ

Ձեվաչափը՝                                Առցանց

 

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը փնտրում է փորձագետ-վերլուծաբան Ռումինիայի և Էստոնիայի օրինակով երիտասարդների ինքնազբաղվածության և այլընտրանքային զբաղվածության միջազգային փորձի հետազոտություն իրականացնելու համար։  

Մրցույթին մասնակցելու պահանջներ․

  • Առնվազն 3 տարվա փորձառություն պահանջվող ոլորտում համապատասխան մեթոդաբանությամբ, գործիքակազմերով մասնագիտական ու փորձագիտական հետազոտություններ, զեկույցներ, վերլուծություններ իրականացնելու ոլորտում։
  • Ոլորտը կարգավորող օրենսդրության իմացություն
  • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն /բանավոր և գրավոր/
  • Նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով/տեխնիկական միջոցներով աշխատելու կարողություն
  • Արդյունավետ համագործակցային ունակություն

Դիմելու ընթացակարգը

Հետաքրքրված անձիք պետք է ներկայացնեն ինքնակենսագրական (CV), նախկինում իրականացրած համապատասխան հետազոտությունների կամ վերլուծությունների օրինակներ (կամ հղումներ, եթե հասանելի են առցանց), ինչպես նաև գնաառաջարկ։ Գնաառաջարկը պետք է ներկայացվի հարկերը ներառալ։ Դուք կարող եք նաև ուղարկել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ նյութեր, որոնք կհամարեք հայտի պահանջները բավարարող։

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են մինչև ս․թ հոկտեմբերի 20-ը, ժամը 18:00-ն ուղարկել վերոնշյալ փաստաթղթերը՝  info@yccd.am  էլ. հասցեին՝ նամակի վերնագրում նշելով «Փորձագիտական ծառայություն» անվանումը ։

Ծանոթություն․  Փորձագիտական ծառայությունը տրամադրվում  առցանց եղանակով։

Հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք գրել info@yccd.am Էլ․հասցեին:

Մրցույթի կարճ ցուցակում հայտնված հայտատուների հետ կապ կհաստատվի ս/թ հոկտեմբերի 21-ին և կանցկացվի առցանց հարցազրույց և այն հաղթահարած հայտատուին արդյունքների մասին կտեղեկացվի  ս/թ հոկտեմբերի 24 -ին:

 

«Իմ այլընտրանքային կարիերան (MAC. My alternative career)» ենթադրամաշնորհային ծրագիրն իրականացվում է «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ կողմից ՝ «Հանուն աշխատանքի, հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն»  ծրագրի շրջանակում, որը ՀՀ-ում  իրականացնում է «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ը՝  Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: MAC ծրագրի նպատակն է՝ խթանել այլընտրանքային զբաղվածության, ինքնազբաղվածության և ձեռներեցության  վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը երիտասարդների շրջանում։

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ-ը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: