Category

News

News

Promoting active youth participation

On October 1-3, YCCD NGO organizes three-days youth training “Youth participation of policy-making processes” within the framework of project “DATA”. The main aim of the training is to develop young…
Admin
06/09/2021
News

Our very own DiliTON

On August 15 the DiliTON festival was held for the fifth time, where more than 50 producers and individuals of the enlarged community of Dilijan presented the different culture of…
Admin
16/08/2021
News

Ավարտվեց ՏԺԴ վերապատրաստման դասընթացաշարը

Տավուշի մարզում ավարտվեցին  վերապատրաստման դասընթացները «Տեղական ժողովրդավարության դպրոց» (ՏԺԴ)  ծրագրի շրջանակում։ Համավարակով պայմանավորված՝ դրանք անց էին կացվում առցանց եղանակով։ Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել երիտասարդաների մասնակցականության աստիճանը քաղաքացիական զարգացման և որոշումների…
Admin
30/01/2021
News

The role of youth in the post war period

On December 15, 2020, more than 20 young people from Tavush and Aragatsotn regions participated in a “Youth after the War: Challenges, Needs, Solutions” online discussion organized by Youth Cooperation…
Admin
16/12/2020
News

Admission to the Local Democracy School

The Local Democracy School accepts applications from young people living in the regions of #Tavush, #Lori and #Shirak. If you are active, want to gain new knowledge, to participate in…
Admin
01/12/2020