ՄԻՋՈՑԱՈւՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կնետրոն» ՀԿ-ն պարբերաբար իրականացնում է տարբեր բնույթի և մասշտաբների միջոցառումներ՝ միջազգային թրեյինգներ, համաքաղաքային տոներ, ցուցահանդես-վաճառքներ և այլն: Ներկայացնում ենք ԴԵՀԿ-ի  միջոցառումների կազմակերպման հետևյալ ծառայությունները.

 • Հրավիրված մասնակիցների միջազգային և ներքին ճամփորդությունների կազմակերպում,
 • Գործընկեր կազմակերպության անձնակազմի համար միջազգային և ներքին ճամփորդությունների կազմակերպում,
 • Վիզայի ձևակերպման կազմակերպում,
 • Առողջության, դժբախտ պատահարի և կյանքի ապահովագրության կազմակերպում,
 • Հրավիրատոմսերի պատրաստում և տարածում,
 • Մասնակիցների օնլայն գրանցում,
 • Ճամփորդական ծախսերի փոխհատուցում,
 • Հյուրանոցի ամրագրում,
 • Օրապահիկի վճարում,
 • Օրապահիկի վճարում գործընկեր կազմակերպության անձնակազմին,
 • Քեյթրինգ (Ճաշի, կոկտեյլի, նախուտեստների և սուրճի ընդմիջմանկազմակերպում),
 • Միջազգային և ներքին ուղևորությունների կազմակերպում,
 • Տեղական ուղեկցորդների ծառայություն,
 • Համաժողովի դահլիճի ամրագրում և վարձակալություն,
 • Համաժողովի սարքավորումների ապահովում,
 • Համաժամանակյա և հաջորդական թարգմանություն,
 • Գրավոր թարգմանչական ծառայություններ,
 • Անվանանշանների (բեդջ) պատրաստում,
 • Անվան ցուցանակների, համաժողովի փաթեթների և այլ ցուցանակների պատրաստում,
 • Բրոշյուրների, բուկլետների և պրեզենտացիաների պատրաստում,
 • Լուսանկարչական ծառայություններ,
 • Քննարկումների մոդերացիա,
 • Օժանդակություն փաստաթղթային  աշխատանքներին,
 • Հաշվետվությունների պատրաստում:

ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ (տեղական ու միջազգային)

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կնետրոն» ՀԿ առաջարկում է հետևյալ թեմաներով դասընթացներ, գործիքակազմեր, որոնք կօգնեն թե՛ ՔՀԿ-ներին, և թե այլ ձեռնարկություններին բարելավելու իրենց գործունեությունը:

 • Ռազմավարության մշակում,
 • Ֆոնդահայթայթում,
 • Ծրագրի կառուցվածքի նախագծում,
 • Ծրագրի առաջարկի կազմում,
 • Ծրագրի կառավարում,
 • Ծրագրի գնահատում,
 • Դրամաշնորհների կառավարում,
 • Արդյունավետ հաղորդակցություն,
 • Թիմի կառուցում,
 • Առաջնորդություն,
 • Մտագրոհ,
 • Երիտասարդների կողմից դրամաշնորհների կառավարում,
 • Երիտասարդների կարիերայի զարգացում,
 • Երիտասարդական առաջնորդություն,
 • Կամավորություն և քաղաքացիական նախաձեռնություն,
 • Համայնքահեն ֆոնդահայթայթում,
 • Համայնքի նախադրյալների և կարիքների քարտեզագրում,
 • Համայնքային նորարարություն,
 • Սոցիալական ձեռներեցություն,

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կնետրոն» ՀԿ հանդիսանալով  Եվրոպական կամավորական ծառայության  /EVS/ հյուրընկալող և ուղարկող՝ ակրեդիտացիա ունեցող կազմակերպություն, կարող է իրականացնել հետևյալ ծառայությունները.

 • Ուղարկել հայ կամավորներին Եվրոպա /EVS/
 • Հյուրընկալալ եվրոպացի կամավորներին /EVS/
 • Կազմակերպել Միջազգային թրեյինինգներ
 • Կազմակերպել փոխանական ծրագրեր
 • Ուղարկել հայ կամավորներին մասնակցելու թրեյինգների և փոխանակման ծրագրերի

ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Անգլերենի դասընթացներ սկսնակների համար
 • Խոսակցական անգլերենի դասընթացներ
 • Գերմաներենի դասընթացներ սկսնակների համար
 • Խոսակցական գերմաներենի դասընթացներ
 • Եվրոպական ակումբներ /յուրքանչյուր շաբաթ ներկայացվում է մեկ եվրոպական երկիր, իր մշակույթով, պատմությամբ, աշխարհագրությամբ , խոսհանոցով և այլն/
 • Կարուձևի գործնական պարապմունքներ